رسمش نبود....


[ پنج شنبه 10 فروردين 1396 ] [ 22:17 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

میدونم


[ پنج شنبه 10 فروردين 1396 ] [ 22:16 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

اومد نم نم نشست شبنم روموهامون روموهامون ...


[ پنج شنبه 10 فروردين 1396 ] [ 22:15 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ پنج شنبه 10 فروردين 1396 ] [ 22:11 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

عین حقیقته......


[ دو شنبه 7 فروردين 1396 ] [ 16:23 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

قـانـــع شــدم کـه بـایـــــــد” فـــــــــــرامــوش” شــــــــی⇣⇟
آخــه تــو” مــــــــــال” مـن نبــــــــودی
مـــــــال مــــــــردم بــودی
قــــربـون دلـــــــم بشـــم کـه مــــــــال مــــــــردم خــور نیســـــت
یـــــادم تــــــــــو رو فــرامــــــــــــوش
روزای خــوبمــــــون پــــــــر
خــاطــراتمـــــون پــــــــــر
حــــرفـای قشنگـــــت دروغ هــــات پـــــــــــر
تــن صــــــدات پــــــر
هــر چــــــی کـه منـــو یــــاد تـــــــــو بنــدازه پــــــــر
فـــرامــــــــوش شــدنــــت مبـــارکـــــــــــ


[ یک شنبه 6 فروردين 1396 ] [ 23:26 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

میم مالکیت

 

میــمِ مالکیـت که حذف شـود
می شوی “عـزیزِ دل
یعنی احتمالا عـزیزِ دلِ همـه !
می شـوی “فلانی جان
یعنی حتما فلانی جانِ همـه !
نه عزیزِدلِ مـــن
فلانـی جانِ مـن
خانـوم یا مــردجانِ مــن
میـــمِ مالکیت را که حذف کننـد از آخرِ قربان صدقه ها
می شوی یـک آدمِ بی صـاحب
یک آدمِ عمومــیِ بی کَس
مثلِ تلفن هایِ زرد رنگِ گوشه و کنارِ خیابان !

 

 

 


[ یک شنبه 6 فروردين 1396 ] [ 22:52 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

سهم من از آن همه دلتنگی،
شد یه اتاقک خالی،
گوشه ای از این شهر بارانی !
بین خودمان بماند،
داخل اتاقم هم
همیشه بارانیست !
تمام عکس هایت خیس شده اند
لباس هایت هم !
کاش میشد باز آرزویت کنم،
باز برای بار اول آشنا شویم،
عاشقت شوم،
زندگی کنیم !
سرت را درد آوردم
بروم کم کم . . .
متن هم دارد
خیس میشودگریه


[ یک شنبه 6 فروردين 1396 ] [ 22:19 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

روز اول شوخی شوخی جدی شد

 

شوخی ترین جدی عمرم دوست داشتن تو بود

 

و

 

جدی ترین شوخی عمرم از دست دادن تو

 


[ شنبه 5 فروردين 1396 ] [ 22:59 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

تک اسکین  • لیزر

  • قالب وبلاگ

    کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر