همه مون بعضی وقتا


یه جا کم میاریم


خوشبخته اونیکه


یکی کنارش هس توو اون شرایط


بهشآرامشبده

 

 


[ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 16:22 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

 


 

 

خودت را برای نگه داشتن هیچ فردی در زندگیت عوض نکن
باید این را بپذیری
کسی که دلش به رفتن باشد
اگر پاهایش را هم قطع کنی با دستانش میرود
تو خودت باش آنکه دلش به ماندن باشد میماند . . .

 

 

 

 


[ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 16:6 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

ما سعی میکنیم احساساتمونو پنهان کنیم
ولی یادمون میره چشامون حرف میزنه . . .

 

 

 

 


[ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 16:4 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

 

در این دنیای بزرگ
جایی هم آخر برای تو هست !
راهی هم آخر
برای تو هست ؛
در زندگانی را که گِل نگرفته اند

 

 


[ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 16:0 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

خواننده ی خوبی باش

 

زن ها،
شعرند . . .
و تو
ای مرد،
خواننده ی خوبی باش . . !

 


[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 22:6 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

خودزنی محض

 

فکر کردن به کسانی که
گذشته شما را تباه کردند
خودزنی محض است
فکرتان را
برای کسانی بگذارید
که برای ساختن آینده شما
قدم برمیدارند . . .

 


[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 22:2 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

اسیر دست فراموشی

 

پیش پا افتاده بودیم
برای کسانی که
ادعای دوست داشتنمان را داشتند !
چه ساده بودیم؛
نفهمیدیم از همان اول،
اسیر دست فراموشیشدیم . . .

 


[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 21:59 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

بی تفاوت باش

 

بی تفاوت باش


      
شادی چیزی نیست


جز داشتن سلامت تن و یک حافظه‌ی ضعیف !

 


[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 21:30 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

زمان نفرت

 

برای دوست داشتن
زمان لازم است
اما
برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه
یا یک ثانیه کافی است…!


[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 21:28 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

گران باش بُگذار تا بَهایت را پرداخت کنند آدمها چیزهای مُفت را مُفت از دست میدهند . . .


[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 21:21 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

ما آدما
با غلط ترین آدمای زندگیمون
به بهترین شکل ممکن رفتار میکنیم
و دل بهترینامونو میشکنیم


[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 21:19 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

هراس یک زن

 

بزرگترین هراس یک زن،
نادیده گرفته شدن است !
این موجودات ظریف به گونه ای خلق شده اند که
اگر دشمنشان نیز نسبت به آن ها بی اعتنایی کند،
رنج خواهند کشید
. . .


[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 21:17 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

دختر بودن یعنی

בـפֿـتر بوבن یــعنیـ یــهـ گوشیـ پر از آهــنگ  

  בـפֿـتر بوבن یــعنیـ جواهــراتـشنگ

 בـפֿـتر بوבن یــعنیـ ڪـــבیـ پر از شال

 בـפֿـتر بوבن یــعنیـ وبلاگ בاشتن  

 בـפֿـتر بوבن یــعنیـ بهـ پـωـراــפـل نگذاشتن

  בـפֿـتر بوבن یــعنیـ بیـ פֿـیــال בنیــا  

   בـפֿـتر بوבن یــعنیــجلـω هــایـ בـפֿـترونهـ 

 و בر آـפֿـر:  

   בـפֿـتر بوבن یــعنیـ בنیــایـ صورتیـبوسه

 

 


[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 17:48 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

عششششششششششششق من عکاسی


[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 17:36 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

فرشتـہ ها همیشـہ وجود دارن اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون میگن دᓘـتر


[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 17:26 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 17:26 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

رسمش نبود....


[ پنج شنبه 10 فروردين 1396 ] [ 22:17 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

میدونم


[ پنج شنبه 10 فروردين 1396 ] [ 22:16 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

اومد نم نم نشست شبنم روموهامون روموهامون ...


[ پنج شنبه 10 فروردين 1396 ] [ 22:15 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ پنج شنبه 10 فروردين 1396 ] [ 22:11 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

عین حقیقته......


[ دو شنبه 7 فروردين 1396 ] [ 16:23 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

قـانـــع شــدم کـه بـایـــــــد” فـــــــــــرامــوش” شــــــــی⇣⇟
آخــه تــو” مــــــــــال” مـن نبــــــــودی
مـــــــال مــــــــردم بــودی
قــــربـون دلـــــــم بشـــم کـه مــــــــال مــــــــردم خــور نیســـــت
یـــــادم تــــــــــو رو فــرامــــــــــــوش
روزای خــوبمــــــون پــــــــر
خــاطــراتمـــــون پــــــــــر
حــــرفـای قشنگـــــت دروغ هــــات پـــــــــــر
تــن صــــــدات پــــــر
هــر چــــــی کـه منـــو یــــاد تـــــــــو بنــدازه پــــــــر
فـــرامــــــــوش شــدنــــت مبـــارکـــــــــــ


[ یک شنبه 6 فروردين 1396 ] [ 23:26 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

میم مالکیت

 

میــمِ مالکیـت که حذف شـود
می شوی “عـزیزِ دل
یعنی احتمالا عـزیزِ دلِ همـه !
می شـوی “فلانی جان
یعنی حتما فلانی جانِ همـه !
نه عزیزِدلِ مـــن
فلانـی جانِ مـن
خانـوم یا مــردجانِ مــن
میـــمِ مالکیت را که حذف کننـد از آخرِ قربان صدقه ها
می شوی یـک آدمِ بی صـاحب
یک آدمِ عمومــیِ بی کَس
مثلِ تلفن هایِ زرد رنگِ گوشه و کنارِ خیابان !

 

 

 


[ یک شنبه 6 فروردين 1396 ] [ 22:52 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

سهم من از آن همه دلتنگی،
شد یه اتاقک خالی،
گوشه ای از این شهر بارانی !
بین خودمان بماند،
داخل اتاقم هم
همیشه بارانیست !
تمام عکس هایت خیس شده اند
لباس هایت هم !
کاش میشد باز آرزویت کنم،
باز برای بار اول آشنا شویم،
عاشقت شوم،
زندگی کنیم !
سرت را درد آوردم
بروم کم کم . . .
متن هم دارد
خیس میشودگریه


[ یک شنبه 6 فروردين 1396 ] [ 22:19 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

روز اول شوخی شوخی جدی شد

 

شوخی ترین جدی عمرم دوست داشتن تو بود

 

و

 

جدی ترین شوخی عمرم از دست دادن تو

 


[ شنبه 5 فروردين 1396 ] [ 22:59 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

آره دقیقا تو ....


[ جمعه 15 بهمن 1395 ] [ 14:46 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

http://dl.pop-music.ir/music/Mordad92/Shahab%20Ramezan%20-%20Man%20Vasat%20Joon%20Midam.mp3


[ جمعه 15 بهمن 1395 ] [ 14:43 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

نی نی خودمونه

زبان درازی


[ پنج شنبه 14 بهمن 1395 ] [ 20:4 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

توکه تویی ... من بعضی وقتا قید خودمم میزنم...


[ یک شنبه 10 بهمن 1395 ] [ 19:56 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

هه خنده داره...


[ یک شنبه 10 بهمن 1395 ] [ 19:54 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ جمعه 8 بهمن 1395 ] [ 21:24 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ جمعه 8 بهمن 1395 ] [ 21:24 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ جمعه 8 بهمن 1395 ] [ 21:21 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ جمعه 8 بهمن 1395 ] [ 21:20 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ جمعه 8 بهمن 1395 ] [ 21:19 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ جمعه 8 بهمن 1395 ] [ 21:18 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ جمعه 8 بهمن 1395 ] [ 21:17 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

نمیدونستی الان بدوووووووووووووون


[ جمعه 8 بهمن 1395 ] [ 21:14 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ جمعه 8 بهمن 1395 ] [ 21:14 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ جمعه 8 بهمن 1395 ] [ 21:14 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 14 صفحه بعد

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

تک اسکین  • لیزر

  • قالب وبلاگ

    کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر