[ شنبه 20 شهريور 1395 ] [ 16:32 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ شنبه 20 شهريور 1395 ] [ 16:32 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ شنبه 20 شهريور 1395 ] [ 16:26 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ شنبه 20 شهريور 1395 ] [ 16:25 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

تنهایی خیلییییییییی حس بدیه ولی بهش عادت کردم


[ شنبه 20 شهريور 1395 ] [ 16:22 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ شنبه 20 شهريور 1395 ] [ 16:21 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ شنبه 20 شهريور 1395 ] [ 16:21 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ شنبه 20 شهريور 1395 ] [ 16:21 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ شنبه 20 شهريور 1395 ] [ 16:15 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ شنبه 20 شهريور 1395 ] [ 16:15 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ شنبه 20 شهريور 1395 ] [ 16:13 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

بوس بوس


[ سه شنبه 16 شهريور 1395 ] [ 11:6 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

حالم خوووووووووبه


[ سه شنبه 16 شهريور 1395 ] [ 10:59 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

اگر مکتبی نباشی

اگر مکتبی نباشی با یک گریه منحرف

با یک تلفن همراه

با یک نامه به بیراهه کشیده می شوی

اگر مکتبی نباشی با یک عشق دروغین به بدبختی می رسی.


[ سه شنبه 16 شهريور 1395 ] [ 10:36 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

دل،معبد فرشتگان است، به شیطان اجاره اش ندهید .


[ سه شنبه 16 شهريور 1395 ] [ 10:11 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

    گل باشید تا پس از مرگ نیز معطر بمانید.


[ سه شنبه 16 شهريور 1395 ] [ 10:1 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

حرف ها

بعضی حرف ها را نمی شود قیمت گذاشت.

بعضی حرف ها حرف اضافه است.

بعضی حرف ها با سکوت ادا می شود.

بعضی حرف ها را باید یک بار گفت.

بعضی حرف ها را باید تکرار کرد.

بعضی حرف ها را باید بایگانی کرد.

بعضی حرف ها مسمومند!!!


[ سه شنبه 16 شهريور 1395 ] [ 9:56 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

مزاحم تلفنی

وقتی دوباره زنگ زدی و این بار هم سکوت کردی، باز مثل همیشه همه ی نگاه ها به سوی من بازگشت.به چه جرم؟ نمی دانم!

اما من این را به خوبی می دانم که تو با این مزاحمت های پی در پی ات،مرا در خانه زیر سوال برده ای .تو، که بویی از غیرت و مردانگی نبر ده ای، کاری کرده ای که من محدودتر شوم و همه مرا زیر نظر داشته باشند. توکاری کرده ای که پدر، مدتی است افسرده گشته و دائم در فکر است.

ای کاش می نشستی و لحظه ای به عمق کار زشتی که می کنی، می اندیشیدی! آخر یک لحظه خودت را به جای من بگذار، ببین چه قدر تحمل نگاه های دیگران عذاب آور است. پس تو را به خدا سرعقل بیا و وقت خود را این گونه هدر نده! بگذار زندگی ما آرامش گذشته را داشته باشد.(خیلی وقته که این حرف تو دلم مونده!!!؟)


[ سه شنبه 16 شهريور 1395 ] [ 9:40 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

 

هرگز به نغمه ی مرغان عاشق دل مسپار،که آنان برای گل هایی می خوانند که عمرشان کوتاه است.


[ سه شنبه 16 شهريور 1395 ] [ 9:20 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

ادبیات عشق

جذاب ترین کلمه = آشنایی

متین ترین کلمه = دوستی

آرام بخش ترین کلمه = محبت

پاک ترین کلمه = وجدان

تلخ ترین کلمه = تنهایی

زشت ترین کلمه = خیانت

سخت ترین کلمه = جدایی


[ سه شنبه 16 شهريور 1395 ] [ 9:11 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

امام سجاد(ع):دختران وزنان بلورند،آنهار را نشکنید.

امام رضا(ع):خداوند بر زنان و دختران نسبت به مردان و پسران مهربانتر است.

پیامبر(ص):بهترین شما کسی است که برای زنان و دختران بهترین باشد.


[ سه شنبه 16 شهريور 1395 ] [ 9:4 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 12:58 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 12:56 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 12:50 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 12:49 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 12:49 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 12:49 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 12:46 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 12:45 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 12:43 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 12:43 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 12:36 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 11:41 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 11:29 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

شعووووووووور

شعور اگه خریدنی بود....

من حاضر بودم از جیب خودم برا بعضیا مایه بزارم هه!!!


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 11:21 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

بلند میگم

                 تا همه بشنون...

        بدخواهام دایورت

دشمنام سایلنت


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 10:53 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

 

دلم خییییییییییییییییلی تنگه گریهگریهگریه

[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 10:51 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

من یه دخترم با تمام احساساتم زیبایی رو دوست دارممممممممممم.


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 10:44 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

رابطه ای که توش التماس باشه همون بهتر که ساعت نه بزاری دم در شهرداری بیا ببره.


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 10:36 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

دختر بچه ای از برادرش پرسید،معنی عشق چیه؟

برادرش جواب داد،عشق یعنی تو هرروزشکلات من رو از کوله ی مدرسه ام برمیداری

ومن هرروز باز هم شکلاتم رو همونجا میزارم .بوسه


[ دو شنبه 15 شهريور 1395 ] [ 10:16 ] [ بهاره حسینی ]
[ ]

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

تک اسکین  • لیزر

  • قالب وبلاگ

    کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر